Inrichting & plan voorbereiding
Beheer & onderhoud
Op de Brink in Dwingeloo is op  woensdag 9 februari 2011 de historische Julianaboom gekapt. Deze inmiddels 102 jaar oude Julianaboom was op 30 april 1909 geplant ter ere van de geboorte van prinses Juliana. De kap van deze boom kreeg veel publiciteit.
Osaka Boomadvies heeft tijdens een VTA controle op 25 januari  2010 de reuzenzwam op de Julianaboom aangetroffen. Naar  aanleiding van de aanwezigheid van deze zwam en de risico's die de aanwezigheid van deze zwam inhouden  is besloten over te gaan tot kap. Na de kap bleek dan ook dat er ernstige wortelrot aanwezig was door deze zwam.
De kap van de bomen maakte onderdeel uit van het Herinrichtingsplan Openbare Ruimte dorpskern Dwingeloo. Op de Brink in Dwingeloo worden ongeveer 50 nieuwe eiken geplant.
Actueel

Certificaten & lidmaatschap
OSAKA
BOOM
ADVIES
Historische Julianaboom op de Brink Dwingeloo geveld door reuzenzwam
Home
Actueel
Projecten
Contact
Groeiplaatsonderzoek/advies
Bomen effecten analyse (BEA)
Bestekken
Beplantingsplannen/advies
Raming/begroting
Verzorgen aanbesteding
Toezicht/directievoering op aanleg- werkzaamheden
Keuring van geleverd plantmateriaal
Monitoring en advies van water geven
Inventarisatie
Boomveiligheidscontrole (VTA)
Nader onderzoek
Toezicht/directievoering op snoeiwerkzaamheden
Kapaanvragen
Boswetmeldingen
Flora- en faunawet in relatie met bomen
Ziekten en aantasting
Boomveiligheidscontroleur
European Tree Technician
Zorgvuldig handelen Flora- en Faunawet II
Zorgvuldig handelen Flora- en Faunawet III