Inrichting & plan voorbereiding
Beheer & onderhoud
Werken worden vaak met behulp van bestekken op de markt gezet.
Regelmatig gaat het in de uitvoering niet helemaal volgens wens, doordat er niet of onvoldoende deskundig toezicht op het werk is.
Wij kunnen het toezicht voor u verzorgen, wij hebben jarenlang ervaring in het toezicht houden op onderhouds bestekken.
Toezicht/directievoering op snoeiwerkzaamheden
Certificaten & lidmaatschap
OSAKA
BOOM
ADVIES
foto 1
Home
Actueel
Projecten
Contact
Groeiplaatsonderzoek/advies
Bomen effecten analyse (BEA)
Bestekken
Beplantingsplannen/advies
Raming/begroting
Verzorgen aanbesteding
Toezicht/directievoering op aanleg- werkzaamheden
Keuring van geleverd plantmateriaal
Monitoring en advies van water geven
Inventarisatie
Boomveiligheidscontrole (VTA)
Nader onderzoek
Toezicht/directievoering op snoeiwerkzaamheden
Kapaanvragen
Boswetmeldingen
Flora- en faunawet in relatie met bomen
Ziekten en aantasting
Boomveiligheidscontroleur
European Tree Technician
Zorgvuldig handelen Flora- en Faunawet II
Zorgvuldig handelen Flora- en Faunawet III