Inrichting & plan voorbereiding
Beheer & onderhoud
Elke eigenaar van een boom heeft te maken met zorgplicht, men kan hier te maken hebben met:

Algemene zorgplicht

De algemene zorgplicht houdt in dat een eigenaar verplicht is zijn bomen regelmatig en systematisch op deskundige wijze te beoordelen of te laten beoordelen.

Verhoogde zorgplicht

Bij een verhoogde zorgplicht dient men bomen tenminste éénmaal per jaar te controleren.

Onderzoeksplicht

De onderzoeksplicht is van toepassing op bomen, waarbij uitwendige gebreken of symptomen voor verborgen gebreken zijn vastgesteld, die mogelijk gevaar kunnen op  leveren.

Met de V.T.A. methode wordt visueel naar symptomen gezocht die veroorzaakt (kunnen) zijn door gebreken. De boom wordt hierbij rondom van kroon tot stamvoet beoordeeld. Hierbij wordt gelet op mogelijke gebreken, zoals parasitaire zwammen, scheuren, verdikkingen, mechanische verzwakkingen, holtes en aantastingen. De beoordeling wordt uitgevoord volgens methode Mattheck en Breloer, 1995.
Boomveiligheidscontrole (VTA)
Certificaten & lidmaatschap
OSAKA
BOOM
ADVIES
foto 1
Home
Actueel
Projecten
Contact
Groeiplaatsonderzoek/advies
Bomen effecten analyse (BEA)
Bestekken
Beplantingsplannen/advies
Raming/begroting
Verzorgen aanbesteding
Toezicht/directievoering op aanleg- werkzaamheden
Keuring van geleverd plantmateriaal
Monitoring en advies van water geven
Inventarisatie
Boomveiligheidscontrole (VTA)
Nader onderzoek
Toezicht/directievoering op snoeiwerkzaamheden
Kapaanvragen
Boswetmeldingen
Flora- en faunawet in relatie met bomen
Ziekten en aantasting
Boomveiligheidscontroleur
European Tree Technician
Zorgvuldig handelen Flora- en Faunawet II
Zorgvuldig handelen Flora- en Faunawet III