Inrichting & plan voorbereiding
Beheer & onderhoud
Het toezicht op het nakomen van een contract/bestek nemen wij graag voor u uit handen. Met de nodige jaren ervaring als directievoerder (gecertificeerd directie UAV) op grote en kleine werken is de nodige kennis aanwezig en weten we waar op gelet moet worden.
Toezicht/directievoering op aanleg werkzaamheden


Certificaten & lidmaatschap
OSAKA
BOOM
ADVIES
foto 1
Home
Actueel
Projecten
Contact
Groeiplaatsonderzoek/advies
Bomen effecten analyse (BEA)
Bestekken
Beplantingsplannen/advies
Raming/begroting
Verzorgen aanbesteding
Toezicht/directievoering op aanleg- werkzaamheden
Keuring van geleverd plantmateriaal
Monitoring en advies van water geven
Inventarisatie
Boomveiligheidscontrole (VTA)
Nader onderzoek
Toezicht/directievoering op snoeiwerkzaamheden
Kapaanvragen
Boswetmeldingen
Flora- en faunawet in relatie met bomen
Ziekten en aantasting
Boomveiligheidscontroleur
European Tree Technician
Zorgvuldig handelen Flora- en Faunawet II
Zorgvuldig handelen Flora- en Faunawet III