Inrichting & plan voorbereiding
Beheer & onderhoud
Bij aflevering van een partij plantgoed wil er nog wel eens verschil zitten tussen wat er is besteld bij de leverancier en wat er op het werk verschijnt.
Uw plantmateriaal is de basis voor uw toekomstige kwaliteit en de kosten voor het onderhoud. Bij levering van plantgoed is het dus verstandig om vooraf eisen op te stellen.
Osaka Boomadvies kan de eisen vooraf opstellen en bij de aanlevering van plantmateriaal toetsen of dit voldoet aan de gestelde eisen.
Wij hebben de nodige jaren ervaring in het keuren van plantgoed en hebben ook hierdoor een keuringsformulier voor ontwikkeld. Hiermee is duidelijk aantoonbaar of een partij voldoet aan de kwaliteitseisen conform de richtlijnen van de bond van boomkwekerijen.
Keuring van geleverd plantmateriaal

Certificaten & lidmaatschap
OSAKA
BOOM
ADVIES
beschadiging door transport
bij aanplant in voorjaar kluithaak verplicht
Home
Actueel
Projecten
Contact
Groeiplaatsonderzoek/advies
Bomen effecten analyse (BEA)
Bestekken
Beplantingsplannen/advies
Raming/begroting
Verzorgen aanbesteding
Toezicht/directievoering op aanleg- werkzaamheden
Keuring van geleverd plantmateriaal
Monitoring en advies van water geven
Inventarisatie
Boomveiligheidscontrole (VTA)
Nader onderzoek
Toezicht/directievoering op snoeiwerkzaamheden
Kapaanvragen
Boswetmeldingen
Flora- en faunawet in relatie met bomen
Ziekten en aantasting
Boomveiligheidscontroleur
European Tree Technician
Zorgvuldig handelen Flora- en Faunawet II
Zorgvuldig handelen Flora- en Faunawet III