Inrichting & plan voorbereiding
Beheer & onderhoud
Goede nazorg en met name water geven scheelt significant bij het percentage van vervanging van bomen die de aanplantfase niet hebben overleefd (inboet). Het is aan te bevelen de vochthuishouding te registreren door middel van een meetsysteem. Hierdoor is aan te geven wanneer er water gegeven moet worden. Het afgaan op weersvoorspellingen blijkt in de praktijk lastig en niet afdoende. Er dient ook rekening gehouden te worden met de hoeveelheid verdamping, hierdoor komt het er vaak op neer dat men te laat is met water geven. Het meetsysteem alleen is uiteraard niet voldoende, toezicht op de naleving blijft uiteraard noodzakelijk. Wij kunnen dit voor u monitoren.
Monitoring en advisering van water geven
Certificaten & lidmaatschap
OSAKA
BOOM
ADVIES
Home
Actueel
Projecten
Contact
Groeiplaatsonderzoek/advies
Bomen effecten analyse (BEA)
Bestekken
Beplantingsplannen/advies
Raming/begroting
Verzorgen aanbesteding
Toezicht/directievoering op aanleg- werkzaamheden
Keuring van geleverd plantmateriaal
Monitoring en advies van water geven
Inventarisatie
Boomveiligheidscontrole (VTA)
Nader onderzoek
Toezicht/directievoering op snoeiwerkzaamheden
Kapaanvragen
Boswetmeldingen
Flora- en faunawet in relatie met bomen
Ziekten en aantasting
Boomveiligheidscontroleur
European Tree Technician
Zorgvuldig handelen Flora- en Faunawet II
Zorgvuldig handelen Flora- en Faunawet III