Inrichting & plan voorbereiding
Beheer & onderhoud
Zoals reeds eerder gemeld heeft een boombeheerder te maken met zorgplicht, u moet kunnen aantonen dat u aandacht aan uw bomen heeft besteed. In de praktijk komt dit er op neer dat u minimaal 1 x in de 3 jaar uw bomen moet nalopen.

Als u dat toch doet, is het efficiënt om tevens nog wat andere algemene boomgegevens op te nemen.
U weet dan precies welke bomen en hoeveel bomen u beheert, en in welke staat zij verkeren. Dit is niet onbelangrijk voor voor het budgetteren van uw onderhoud en het vaststellen en aanvragen van kredieten voor het onderhoud.

Wij kunnen uw boomstand inventariseren en verwerken in uw eigen beheersysteem. Als u daar niet over beschikt, is goed alternatief via het beheersysteem Digitree van Main solutions dat een webbased output heeft, die 24 uur per dag bereikbaar is.
Inventarisatie

Certificaten & lidmaatschap
OSAKA
BOOM
ADVIES
Home
Actueel
Projecten
Contact
Groeiplaatsonderzoek/advies
Bomen effecten analyse (BEA)
Bestekken
Beplantingsplannen/advies
Raming/begroting
Verzorgen aanbesteding
Toezicht/directievoering op aanleg- werkzaamheden
Keuring van geleverd plantmateriaal
Monitoring en advies van water geven
Inventarisatie
Boomveiligheidscontrole (VTA)
Nader onderzoek
Toezicht/directievoering op snoeiwerkzaamheden
Kapaanvragen
Boswetmeldingen
Flora- en faunawet in relatie met bomen
Ziekten en aantasting
Boomveiligheidscontroleur
European Tree Technician
Zorgvuldig handelen Flora- en Faunawet II
Zorgvuldig handelen Flora- en Faunawet III
klik hier voor de website