Inrichting & plan voorbereiding
Beheer & onderhoud
Als tijdens de boomveilgheidscontrole gebreken worden aangetroffen moet dit volgens de onderzoeksplicht nader onderzocht worden.
Dit gebeurt door gespecialiseerde apparatuur.
Nader onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van:
Nader onderzoek

Certificaten & lidmaatschap
OSAKA
BOOM
ADVIES
Geluidsmetingen

Boringen
Met bovengenoemde kan worden beoordeeld of een stam nog voldoende veilig is.

Trekproef, hiermee kan bepaald worden hoe stabiel een boom is. Het is een simulatie van windkrachten.
foto 1
Home
Actueel
Projecten
Contact
Groeiplaatsonderzoek/advies
Bomen effecten analyse (BEA)
Bestekken
Beplantingsplannen/advies
Raming/begroting
Verzorgen aanbesteding
Toezicht/directievoering op aanleg- werkzaamheden
Keuring van geleverd plantmateriaal
Monitoring en advies van water geven
Inventarisatie
Boomveiligheidscontrole (VTA)
Nader onderzoek
Toezicht/directievoering op snoeiwerkzaamheden
Kapaanvragen
Boswetmeldingen
Flora- en faunawet in relatie met bomen
Ziekten en aantasting
Boomveiligheidscontroleur
European Tree Technician
Zorgvuldig handelen Flora- en Faunawet II
Zorgvuldig handelen Flora- en Faunawet III