Inrichting & plan voorbereiding
Beheer & onderhoud
Vaak wordt er gedacht dat de enkele bomen die men wil kappen niet voor Boswet meldings plichtig zijn "we hebben toch een kapvergunnig", ook al is er een kapvergunning dan nog, kunnen de te rooien bomen vallen onder de Boswet. Dit ligt er aan of de bomen binnen of buiten de "bebouwde kom Boswet" vallen. De "bebouwde kom Boswet" is niet per definitie gelijk aan de bebouwde kom conform het verkeerswetregelement.
Hier hebben wij de nodige jaren ervaring mee. Wij kunnen u aangeven of uw bomen wel of niet onder de Boswet vallen en wat de spelregels hier voor zijn.
Boswetmeldingen

Certificaten & lidmaatschap
OSAKA
BOOM
ADVIES
Home
Actueel
Projecten
Contact
Groeiplaatsonderzoek/advies
Bomen effecten analyse (BEA)
Bestekken
Beplantingsplannen/advies
Raming/begroting
Verzorgen aanbesteding
Toezicht/directievoering op aanleg- werkzaamheden
Keuring van geleverd plantmateriaal
Monitoring en advies van water geven
Inventarisatie
Boomveiligheidscontrole (VTA)
Nader onderzoek
Toezicht/directievoering op snoeiwerkzaamheden
Kapaanvragen
Boswetmeldingen
Flora- en faunawet in relatie met bomen
Ziekten en aantasting
Boomveiligheidscontroleur
European Tree Technician
Zorgvuldig handelen Flora- en Faunawet II
Zorgvuldig handelen Flora- en Faunawet III