Inrichting & plan voorbereiding
Beheer & onderhoud
Sinds 1 april 2002 is de Flora- en Faunawet van kracht. Dit heeft ook voor het beheer van bomen en houtopstanden consequenties.
Veelal wordt er gedacht dat er tussen 15 maart en 15 juli niets (snoei/kap) mag. Dit is niet correct. In de wet wordt  niet gesproken over data. Wel is er een gedragscode afgesproken, dat je niets mag mits.... ook hier zijn wij natuurlijk volledig van op de hoogte.
Flora- en faunawet in relatie met bomen

Certificaten & lidmaatschap
OSAKA
BOOM
ADVIES
Home
Actueel
Projecten
Contact
Groeiplaatsonderzoek/advies
Bomen effecten analyse (BEA)
Bestekken
Beplantingsplannen/advies
Raming/begroting
Verzorgen aanbesteding
Toezicht/directievoering op aanleg- werkzaamheden
Keuring van geleverd plantmateriaal
Monitoring en advies van water geven
Inventarisatie
Boomveiligheidscontrole (VTA)
Nader onderzoek
Toezicht/directievoering op snoeiwerkzaamheden
Kapaanvragen
Boswetmeldingen
Flora- en faunawet in relatie met bomen
Ziekten en aantasting
Boomveiligheidscontroleur
European Tree Technician
Zorgvuldig handelen Flora- en Faunawet II
Zorgvuldig handelen Flora- en Faunawet III