Inrichting & plan voorbereiding
Beheer & onderhoud
In de stedelijke omgeving is heden daags vaak een zoeken naar een plekje voor de bomen tussen de vele aanwezige kabels en leidingen. Vele partijen eisen ondergrondse ruimte op, vaak gaat dit ten koste van de bomen.
Bij reconstructies zijn er met behulp van een BEA kansen om de ruimte her te verdelen en letterlijk te schuiven met de weginrichting en/of kabels en leidingen. Met de BEA heeft u een instrument in handen waaruit de mogelijkheden blijken.
Bomen effect analyse (BEA)

Certificaten & lidmaatschap
OSAKA
BOOM
ADVIES
foto 1
Home
Actueel
Projecten
Contact
Groeiplaatsonderzoek/advies
Bomen effecten analyse (BEA)
Bestekken
Beplantingsplannen/advies
Raming/begroting
Verzorgen aanbesteding
Toezicht/directievoering op aanleg- werkzaamheden
Keuring van geleverd plantmateriaal
Monitoring en advies van water geven
Inventarisatie
Boomveiligheidscontrole (VTA)
Nader onderzoek
Toezicht/directievoering op snoeiwerkzaamheden
Kapaanvragen
Boswetmeldingen
Flora- en faunawet in relatie met bomen
Ziekten en aantasting
Boomveiligheidscontroleur
European Tree Technician
Zorgvuldig handelen Flora- en Faunawet II
Zorgvuldig handelen Flora- en Faunawet III