Inrichting & plan voorbereiding
Beheer & onderhoud
Bij het inrichten van leefruimtes heeft groen in de planvorming vaak een hoge prioriteit. De keuze is vaak moeilijk, door de vele belangen. Welke boom gedijt het beste? Welke boom komt het best tot zijn recht? Wij kunnen de mogelijkheden uiteenzetten en kunnen u ondersteunen door advies te geven of een beplantingsplan optestellen, die als praatprent kan dienen voor buurtbewoners of voor de aannemer als werktekening bij uitvoering van een werk.
Beplantingsplannen/advies

Certificaten & lidmaatschap
OSAKA
BOOM
ADVIES
Klik op afbeelding voor vergroting
Home
Actueel
Projecten
Contact
Groeiplaatsonderzoek/advies
Bomen effecten analyse (BEA)
Bestekken
Beplantingsplannen/advies
Raming/begroting
Verzorgen aanbesteding
Toezicht/directievoering op aanleg- werkzaamheden
Keuring van geleverd plantmateriaal
Monitoring en advies van water geven
Inventarisatie
Boomveiligheidscontrole (VTA)
Nader onderzoek
Toezicht/directievoering op snoeiwerkzaamheden
Kapaanvragen
Boswetmeldingen
Flora- en faunawet in relatie met bomen
Ziekten en aantasting
Boomveiligheidscontroleur
European Tree Technician
Zorgvuldig handelen Flora- en Faunawet II
Zorgvuldig handelen Flora- en Faunawet III