Inrichting & plan voorbereiding
Beheer & onderhoud
Voor het aanvragen van budgetten en/of kredieten is het buitengewoon prettig om te weten hoeveel geld er nodig is om een werk te kunnen uitvoeren. Hiervoor kunnen wij een raming/begroting opstellen.
Ook als er een budget is, is het wenselijk inzicht te hebben in de mogelijke hoeveelheid werk die uitgevoerd kan worden, zodat er bij de uitvoering geen financiële verrassingen zijn.
Raming / begroting

Certificaten & lidmaatschap
OSAKA
BOOM
ADVIES
Home
Actueel
Projecten
Contact
Groeiplaatsonderzoek/advies
Bomen effecten analyse (BEA)
Bestekken
Beplantingsplannen/advies
Raming/begroting
Verzorgen aanbesteding
Toezicht/directievoering op aanleg- werkzaamheden
Keuring van geleverd plantmateriaal
Monitoring en advies van water geven
Inventarisatie
Boomveiligheidscontrole (VTA)
Nader onderzoek
Toezicht/directievoering op snoeiwerkzaamheden
Kapaanvragen
Boswetmeldingen
Flora- en faunawet in relatie met bomen
Ziekten en aantasting
Boomveiligheidscontroleur
European Tree Technician
Zorgvuldig handelen Flora- en Faunawet II
Zorgvuldig handelen Flora- en Faunawet III