Inrichting & plan voorbereiding
Beheer & onderhoud
Hedel
--(BEA)

Vasalislaan Helpermaar te Groningen
--Boomadvies(Boomveiligheidcontrole) en Beplantingsadvies

Centrum plan Ter Apel
--Boomonderzoek advisering inzake bezwaar kapvergunning

Oude stortterein nabij 't Witte lam te Groningen
--beoordeling houtopstanden
Projecten

Certificaten & lidmaatschap
OSAKA
BOOM
ADVIES
Home
Actueel
Projecten
Contact
Groeiplaatsonderzoek/advies
Bomen effecten analyse (BEA)
Bestekken
Beplantingsplannen/advies
Raming/begroting
Verzorgen aanbesteding
Toezicht/directievoering op aanleg- werkzaamheden
Keuring van geleverd plantmateriaal
Monitoring en advies van water geven
Inventarisatie
Boomveiligheidscontrole (VTA)
Nader onderzoek
Toezicht/directievoering op snoeiwerkzaamheden
Kapaanvragen
Boswetmeldingen
Flora- en faunawet in relatie met bomen
Ziekten en aantasting
Boomveiligheidscontroleur
European Tree Technician
Zorgvuldig handelen Flora- en Faunawet II
Zorgvuldig handelen Flora- en Faunawet III